docsCV.com

Link: docsCV.com

Tham khảo các mẫu Google docs CV template tại đây

docsCV.com là nơi tạo Google docs CV cho những người có nameVN.com bằng cách cấp một tên miền tương ứng với nameVN.com của họ dẫn về một file Google docs giúp họ tự cập nhật thông tin của mình.

Ví dụ: nếu bạn có nameVN.com là name1.nameVN.com thì sẽ có một tên miền tương ứng là name1.docsCV.com dẫn về một file Google docs để bạn tự cập nhật thông tin CV của mình. 

File Google docs của docsCV.com luôn ở chế độ chia sẻ công khai với mọi người, họ có thể sao chép, tạo bản sao và in ấn. Bạn không thể thay đổi chế độ chia sẻ này.

Bạn nên tham khảo các mẫu Google docs CV template tại đây để thể hiện sự sáng tạo của mình trong việc thiết kế lại docsCV.com của mình. 

Đăng ký giữ chỗ Ename

Trong thời gian giữ chỗ bạn có thể: cập nhật ảnh chân dung sau mỗi 5 năm. Có thể chuyển nhượng Ename cho người khác. Bạn có thể thay đổi Ename khác nhưng không thể sở hữu thêm Ename thứ hai vì mỗi người chỉ có thể sở hữu một Ename duy nhất. 

Nếu bạn qua đời mà vẫn chưa sử dụng Ename của mình thì Ename của bạn sẽ trở thành Ename tự do và người khác có thể đăng ký nó.